สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฉบับ อิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช ๒๕๔๒
คำเตือน!! ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายในซีดีรอมนี้ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงหรือนำออกเผยแพร่ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างสูงสุด

© พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว