การประดิษฐ์ PET rocket
How to make PET rocket?
หน้าที่ 1 - page 1


การทำจรวดขวด PET จากขวด PET ล้วนๆ มีข้อดี ตรงที่ไม่จำเป็นต้องหาวัสดุอื่นๆ มาทำ fin

fin ที่ทำจากขวด PET มีความคงทนมาก และสามารถทนต่อแรงกระแทกได้หลายครั้ง

อุปกรณ์ที่ต้องการคือ ขวด PET จำนวน 5 ขวด , คัตเตอร์ , กรรไกร , เทปคาดสัน , เครื่องเย็บกระดาษ (ขนาด 50 กำลังดี) , เทป 2 หน้า (อาจไม่ใช้ก็ได้)
การตัดขวด PET ให้ใช้คัตเตอร์ เจาะขวดให้ทะลุก่อน แล้วจึงใช้กรรไกรตัดแต่งให้เรียบ
การใช้กรรไกรตัดขวด ให้ตัดจากด้านล่างเสมอ จะทำให้ตัดได้สะดวกกว่ามาก
ตัดขวด PET จำนวน 3 ขวด ออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพ

ส่วนบน และล่าง จะไม่ใช้ ครับ โยนทิ้งได้ ส่วนกลาง 1 ชิ้น จะใช้ทำ skirt ส่วนกลางของขวดอีก 2 ชิ้น จะใช้ทำ fin 4 อัน
ขวดที่ 4 ตัดก้นขวดออกครับ แล้วใช้ส่วนยาวในการทำส่วนหัวจรวด
ส่วนประกอบทั้งหมด (หลังจากตัดแล้ว) ที่จะใช้ประกอบจรวด ประกอบด้วย กระบอก 3 ชิ้น (2 ชิ้น ขนาดเท่ากัน ใช้สำหรับทำ fin , ชิ้นที่ 3 สำหรับทำ skirt) ขวดสมบูรณ์ 1 ใบ สำหรับเป็น pressure tank , และ ขวดตัดก้น 1 ใบ สำหรับทำส่วนหัวของจรวด
เริ่มการทำ fin นะครับ

รีดกระบอกขวด PET ให้แบน โดยท่อ PVC หรืออะไรอย่างอื่นก็ได้ครับ

ทำแบบนี้ 2 ชิ้นนะครับ เพราะ 1 กระบอก จะทำ fin ได้ 2 ชิ้น
กระบอก PET หลังจากรีดแล้ว จะแบนเรียบดังภาพ
ใช้คัตเตอร์ หรือกรรไกร ตัดออกเป็น 2 ส่วน ในแนวทะแยง โดยวัดจากมุมออกมา 1 ใน 3 ของความยาวด้าน
หลังจากตัดแล้ว จะได้ชิ้นส่วน 2 ชิ้น สำหรับการทำ fin

ขั้นตอนทำจรวด หน้าที่ 2
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน